Generál Ügyvédi Iroda

Magánszemélyek részére elsődlegesen az alábbi jogi tevékenységek elvégzését vállalom

 

 • Ingatlanügyletek, ingatlan adásvételi szerződések elkészítése, ellenjegyzése, földhivatalhoz történő továbbítása, valamint szerződések véleményezése
 • Bérleti szerződések véleményezése, szerkesztése
 • Ajándékozási szerződések elkészítése
 • Kölcsönszerződések készítése
 • Házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
 • Végrendeletek, öröklési szerződések, egyéb végintézkedések szerkesztése, ellenjegyzése
 • Öröklési ügyekben, hagyatéki eljárásban, valamint öröklési jogvitában szükséges polgári peres eljárásban történő jogi képviselet elkészítése 
 • Fizetési meghagyásos eljárásokban történő jogi képviselet ellátása jogosult, illetőleg kötelezetti oldalon
 • Európai fizetési meghagyásos eljárásokban történő jogi képviselet ellátása jogosult, illetőleg kötelezetti oldalon
 • Kártérítési ügyekben történő képviselet ellátása (személyi sérülés, gépjárműkár, természeti katasztrófa, biztosítási szerződések alapján járó kárigények érvényesítése)
 • Munkahelyi balesetekből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Peres ügyekben történő jogi képviselet ellátása
 • Személyiségi jogokkal kapcsolatos érdekérvényesítés
 • Közlekedési bűncselekmények elkövetése esetén védői tevékenység ellátása, illetőleg sértetti jogi képviselet ellátása közvetítői eljárásokban, valamint nyomozóhatóságok és bíróságok előtt
 • Magánvádas eljárásokban történő sértetti jogi képviselet ellátása
 • Végrehajtási eljárásokban történő jogi képviselet ellátása