Generál Ügyvédi Iroda

Tájékoztatás az ügyvédi megbízási díjakról!

 

Mint minden szolgáltatás, úgy az ügyvédi tevékenység ellátása is díjköteles tevékenység. 

 

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, ami azt jelenti, hogy az ügyvéd az ügy vállalását megelőzően az ügyféllel megállapodik abban, hogy mikor és milyen összeg illeti meg az általa elvégzett jogi munkért. A megbízási díj mértéke függ az adott ügy bonyolultságától, a várható munkamennyiségtől és időráfordítástól, igazodik az ügylet tárgyának értékéhez, valamint az árképzés során figyelembe kell venni az ügyvédi felelősség mértékét is. Konkrét árajánlat az adott ügy ismeretében tehető előzetes konzultáció keretében a már rendelkezésre álló okiratok, egyéb bizonyítékok ismeretében.

 

Az ügy tárgyától függően a megbízási díj általában egyszeri díjas, óradíjas, átalánydíjas vagy sikerdíjas számításon alapul. Fix összegű megbízásoknál az elvégzett résztevékenységek arányában előre meghatározott ütemben történő fizetésre is van lehetőség.